مذاکرات 3 خرداد

این میتونه اخرین شانس ایران باشه که از این تحریم هاى کمر شکن خارج بشه

ولى با توجه به یک دندگى مسئولان کشور ما  روی انرژى هستى که سودش نسبت به ضررش قابل قیاس نیست بعیده که ایران کوتاه بیاد

و ما همچنان باید سنگینى این تحریم هارو همانطور که امام جمعه دلسوز و کاردان تهران که توى هر کارى که سوادشو نداره لطف میکنه و دخالت میکنه بر دوش بکشیم. 

/ 0 نظر / 11 بازدید